92 - 94 Lý Tự Trọng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

GK Central Hotel

11 Th8

ƯU ĐÃI CHO ĐẶT PHÒNG NGẮN HẠN

Tiết kiệm ngay 45% khi đặt phòng tại trang web của chúng tôi.
Ở CÀNG NHIỀU, TRẢ CÀNG ÍT !

Ưu đãi đến :
– 35% khi lưu trú một đêm.
– 40% khi đặt phòng từ 2 đêm và lên đến 45% khi đăt phòng từ 3 đêm trở lên!